sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZC16
Numer z wykazu:
ZC16
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1-1);
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
 • 1. Konsultacje społeczne
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2012
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2012
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2012
    • Pismo przewodnie
        Autor dokumentu: Minister Środowiska wprowadził(a): Jakub Majewski   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 20-01-2012
   • pisma z uwagami
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 3. Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
 • 4. Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2012
 • 5. Komitet do Spraw Europejskich
 • 6. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2012