wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2013r. poz. 1137

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 7
ARCHIWALNY
 • 1. Działalność lobbingowa
 • rozpoczęcie: 23-07-2014

  2. Konsultacje
  Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2015
 • rozpoczęcie: 01-12-2014

  3. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2015
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2014
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2014
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
        Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2015
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
        Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2015
    • Opinia UE.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Rozwoju   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 05-02-2015
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 27-05-2015
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie do podpisu Ministra
  Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2015
Zakończenie prac