środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego:
Sygnatura orzeczenia: S 5/14
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Art. 8 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. U. UE L 64 z 11.03.2012 str. 1)
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Zakończenie prac