piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA11
Numer z wykazu:
UA11
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego:
Sygnatura orzeczenia: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r., sygn. Akt K 58/07 (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1363)
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015