poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 21.10.2018 o godzinie 22:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt ustawy o prawach konsumenta
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UC95
Numer z wykazu:
UC95
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.U. L 304 z 22.11.2011), dyrektywa 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.U. L 171 z 7.7.1999) oraz dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. U. L 271 z 9.10.2002).
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 10. Notyfikacja
 • 2. Działalność lobbingowa
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013
 • 4. Uzgodnienia
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013
    • Pismo kierujące.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
    • Projekt ustawy.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
    • Tabela zbieżności 1.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
    • Tabela zbieżności 2.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
    • Tabela zbieżności 3.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013
    • Uwagi NDAP.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
    • Uwagi NDAP.XAdES
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
    • Uwagi MAC.
        Autor dokumentu: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji wprowadził(a): Sylwia Pichlak-Pawlak   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 18-10-2013
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • ustalenia Komitetu
        Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2014
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013
 • 9. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2013