sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Komentarz:
W związku z faktem, iż prowadzone przez TS UE postępowanie w sprawie C-639/11 dotyczy samochodów osobowych z układem kierowniczym umieszczonym po prawej stronie, nadrzędnym celem projektowanych założeń jest stworzenie systemu norm prawnych umożliwiających na terytorium RP ich rejestrację. Dodatkowo, w związku z podjęciem działań mających na celu umożliwienie rejestracji ww. pojazdów, obszar prowadzonych prac legislacyjnych rozszerzono o pojazdy specjalne mające znaczenie dla gospodarki, tj. pojazdy przeznaczone do oczyszczania dróg, do wywozu śmieci oraz żurawi samochodowych.
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015