środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Programem Prac Legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości, numer 63 - II półrocze 2011
Numer z wykazu:
63 - II półrocze 2011
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
Zakończenie prac