poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

  Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 771

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 25 ust. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018
    • projekt.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 08-11-2018
   • Pisma kierujące projekt do opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018
    • KRK.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 08-11-2018
    • KSSIP.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 08-11-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia