piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 08:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 862

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 9 a ust. 1
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 07-11-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 25-10-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia