piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 15.11.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Energii
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

  Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 755

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 9 ust. 1
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia