poniedziałek, 15 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Środowiska
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

    Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 992

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 48 a ust. 22
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe