poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 15:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 723

  Jednostka redakcyjna:

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia