poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 16:07
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (

    Publikator: Dz.U. 2012r. poz. 392

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 12a
  • art. 15 ust. 2
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe