poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 16:07
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wnoszenia zabezpieczenia finansowego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Energii
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9)

    Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 9

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 51 ust. 1
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe