wtorek, 18 września 2018, data aktualizacji serwisu: 18.09.2018 o godzinie 16:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1588 , rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1589, rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2282
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 12-09-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2018
 • rozpoczęcie: 12-09-2018

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2018
 • rozpoczęcie: 12-09-2018

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 07-09-2018

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2018
 • 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 9. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 10. Komisja Prawnicza
 • 11. Rada Ministrów
 • 12. Notyfikacja
 • 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu