środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Wyeliminowanie sprzeczności z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/995 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniającym decyzję 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 165 z 30.06.2015, str. 1)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 2117

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 17 ust. 7
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 05-06-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 20-07-2018
 • rozpoczęcie: 05-06-2018

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 23-08-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia