środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.4.2014, z późn. zm.
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 28-05-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 02-08-2018
 • rozpoczęcie: 28-05-2018

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 02-08-2018
 • rozpoczęcie: 10-09-2018

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 11-09-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 11-09-2018

  zakończenie: 26-09-2018

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 28-09-2018
 • 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 9. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 10. Komisja Prawnicza
 • 11. Rada Ministrów
 • 12. Notyfikacja
 • 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu