wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 17:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 907

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 1 pkt. 7 d
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 25-05-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 12-07-2018
 • rozpoczęcie: 25-05-2018

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 30-05-2018
 • rozpoczęcie: 15-06-2018

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 20-06-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2018
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia