sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2018
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 9. Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2018
 • 10. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 29-05-2018
 • 11. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2018
 • 12. Notyfikacja
 • 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 04-06-2018
 • 14. Skierowanie aktu do ogłoszenia