sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie publiczne i ich usytuowanie
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1332

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 7 ust. 2 pkt. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 11-05-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 21-09-2018
 • rozpoczęcie: 11-05-2018

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 21-06-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia