niedziela, 19 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Data utworzenia:
Hasła:
WIZY,
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości:
Sygnatura orzeczenia: C-403/16 - El Hassani
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L Nr 258 z 4.10.2011 r., str. 9, Dz. Urz. UE L Nr 58 z 29.02.2012 r., str. 3 oraz Dz. Urz. UE L Nr 182 z 29.06.2013 r., str. 1)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 04-07-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 04-07-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 04-07-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • zakończenie: 11-07-2018

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 12-07-2018
 • 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 9. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 10. Komisja Prawnicza
 • 11. Rada Ministrów
 • 12. Notyfikacja
 • 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu