czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Data utworzenia:
Hasła:
WIZY,
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości:
Sygnatura orzeczenia: C-403/16 - El Hassani
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L Nr 258 z 4.10.2011 r., str. 9, Dz. Urz. UE L Nr 58 z 29.02.2012 r., str. 3 oraz Dz. Urz. UE L Nr 182 z 29.06.2013 r., str. 1)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe