piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 12:13
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Edukacji Narodowej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018
   • Pisma kierujące projekt do opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018
    • Pismo_KWRiST (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Edukacji Narodowej   , wprowadzony przez: Karolina Rzadkowska
      Data utworzenia: 16-04-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia