sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Zdrowia
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 16-04-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 16-04-2018
    • OSR
        Autor dokumentu: Minister Zdrowia   , wprowadzony przez: Rafał Babraj
      Data utworzenia: 16-04-2018
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 16-04-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 18-07-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia