wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 43

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 84 ust. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 20-04-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 23-05-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 13-06-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia