niedziela, 19 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 2183

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 18 ust. 1 a
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe