wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 17:44
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Rady 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe