piątek, 25 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 10:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1566

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 266
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 14-05-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia