wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 16:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Komentarz:

Projekt ustawy został wycofany z WPL RM decyzją Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 12 kwietnia 2018 r. (znak pisma DAS.S.0222.1.57.2018)

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany