niedziela, 25 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.03.2018 o godzinie 16:57
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2018
 • rozpoczęcie: 19-03-2018

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu