środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1314

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 13 ust. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 05-04-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 14-05-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
    • projekt.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 12-02-2018
    • OSR.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 12-02-2018
    • OSR.doc
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 16-02-2018
   • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2018
    • SA.pdf
        Autor dokumentu: Minister Sprawiedliwości   , wprowadzony przez: Igor Sadowski
      Data utworzenia: 12-02-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 14-05-2018
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 05-04-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia