środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.6.2017)
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 700

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 35a
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac