niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1767

  Jednostka redakcyjna:

 • §1
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac