sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 Brak.

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa o zasadach finansowania nauki

  Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 87

  Jednostka redakcyjna:

 • art. art. 26 ust. 3q
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • zakończenie: 18-04-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • zakończenie: 18-04-2018

  10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac