niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 146

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 53 ust. 5
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe