niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 146

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 53 ust. 5
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia