niedziela, 25 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 633

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 104 ust. 9
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia