środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości:
Sygnatura orzeczenia: C-678/13
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
Komentarz:

Projekt stanowi kontynuację projektu UC48, nad którym prace zostały przerwane. Dokumenty dotyczące uzgodnień, konsultacji, opiniowania, prac w komitecie do spraw europejskich zostały umieszczone w projekcie UC48.

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2018
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2018
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu