wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Spraw Zagranicznych
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylającą decyzję 95/553/WE (Dz. Urz. UE L 106 z 24.4.2015, s. 1-13)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1545

  Jednostka redakcyjna:

 • art. Art. 43
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac