środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 22.05.2018 o godzinie 17:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Spraw Zagranicznych
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylającą decyzję 95/553/WE (Dz. Urz. UE L 106 z 24.4.2015, s. 1-13)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1545

    Jednostka redakcyjna:

  • art. Art. 43
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
  • 2. Uzgodnienia
    Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2018
  • 3. Konsultacje publiczne
  • 4. Opiniowanie
  • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
  • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
  • 8. Komisja Prawnicza
  • 9. Notyfikacja
  • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia