czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 11:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2062

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 155cb §2
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
  • 2. Uzgodnienia
    Data ostatniej modyfikacji: 20-12-2017
  • 3. Konsultacje publiczne
    Data ostatniej modyfikacji: 20-12-2017
  • 4. Opiniowanie
    Data ostatniej modyfikacji: 20-12-2017
  • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
  • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
  • 8. Komisja Prawnicza
    Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
  • 9. Notyfikacja
  • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia