czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 12:16
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 130 z 1 maja 2014, str. 1—36).
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Kodeks postępowania karnego

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1749

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 589 y §6
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia