wtorek, 12 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 11.12.2017 o godzinie 18:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 358

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 18 §1 pkt. 1
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia