środa, 26 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotycząca zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE, Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1926

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 66 ust. 5
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2017
   • Pisma kierujące projekt do opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2018
 • 9. Notyfikacja
 • rozpoczęcie: 21-03-2018

  10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2018
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac