środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 24.10.2018 o godzinie 06:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1713

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 118 §2
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac