sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa o kierujących pojazdami

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 978

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 122 ust. 3
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 14-11-2017
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 14-11-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
    • Opinia - UE.PDF
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Marcin Pyjek
      Data utworzenia: 15-02-2018
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 16-01-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 14-11-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia