sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1579

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 91 ust. 7 c
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
 • rozpoczęcie: 10-11-2017

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 26-01-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia