niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego:
Sygnatura orzeczenia: SK 26/14
Komentarz:

Projekt zakłada umożliwienie zwrotu udziału w nieruchomości, która stała się zbędna na cel publiczny. W przypadku nieprzystąpienia do postępowania zwrotowego przez pozostałych uprawnionych, przysługujące im roszczenie o zwrot wygaśnie. Ponadto projekt przewiduje ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co zamknie okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron oraz umożliwi, przeznaczenie nieruchomości na inny cel, niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 02-11-2017

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-08-2018
 • rozpoczęcie: 02-11-2017

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 14-08-2018
 • rozpoczęcie: 27-12-2017

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2018
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu