wtorek, 18 września 2018, data aktualizacji serwisu: 18.09.2018 o godzinie 16:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 59

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 63 ust. 20
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac