wtorek, 18 września 2018, data aktualizacji serwisu: 18.09.2018 o godzinie 16:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 59

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 63 ust. 20
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 17-01-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 12-10-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 16-03-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
  Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2018
Zakończenie prac