wtorek, 23 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.01.2018 o godzinie 15:25
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Cyfryzacji
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1460

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 27 ust. 4
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia