sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Cyfryzacji
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1260

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 80ba ust. 6 pkt. 3
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 16-11-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 16-11-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2017
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac